Słowo na Niedzielę

Zakorzenieni w Bogu V Niedziela Wielkanocna
Tylko życie w łączności z Bogiem jest owocowaniem.
Wszczepieni w krzew winny Chrystusa następuje poprzez chrzest święty.
Od tego momentu stajemy się członkiem wspólnoty Kościoła.
Od tego momentu jeszcze bardziej czerpiemy ze źródeł otwartych przez Jezusa.
Jednym z nich jest Eucharystia.
Częstsza Komunia św. jest gwarancją życia, ciągłej łączności z Jezusem.
To, ona również pozwala nam przynosić owoce w życiu codziennym.
Dzięki Eucharystii jesteśmy napełnieni Bożym życiem.
To życie przedkłada się również na naszą codzienność: na naszą radość życia, uśmiech, siłę do przezwyciężenia trudności.
To jest właśnie jeden z ważnych elementów świadectwa człowieka zakorzenionego w Chrystusie.
Pokazywać swoim życiem, że codzienność, nawet jeżeli bywa czasem trudna i monotonna, może być pięknie przeżywana.
Jest to możliwe wyłącznie z Bogiem.
Z Nim wszystkie trudności można przezwyciężyć.
Dzięki łączności z Chrystusem Apostołowie mogli głosić Dobrą Nowinę, której towarzyszyło wiele znaków i cudów.
Bez zanurzenia w Bogu nie byłoby to możliwe, stałoby się to wyłącznie ludzkim dziełem, bez wielkich szans utrzymania się.
Warto o tym pamiętać w codziennym życiu.
Bez Boga obumieramy.
Może nie umieramy fizycznie, ale bez wątpienia, ale bez wątpienia duchowo.
Po pewnym czasie zaczyna brakować codziennej radości z małych rzeczy.
Zaczyna brakować sił do przezwyciężenia rozmaitych trudności.
Na koniec przychodzi smutek i brak poczucia sensu życia.
Bądźmy tymi, którzy pragną żyć w zażyłej więzi z Bogiem.
Czerpiąc od Niego życiodajną siłę, dając radość życia tu na ziemi i nadzieję życia wiecznego.