Słowo na Niedzielę

Przyjaciel przez duże P VI Niedz. Wielk.
Człowiek stworzony przez Boga
Dzisiaj słyszymy piękne i jednocześnie przejmujące słowa Jezusa, dotykające głębi naszych serc.
Wy jesteście przyjaciółmi Moimi
Każdy z nas szuka przyjaźni.
Pragniemy być z ludźmi, szukamy osób myślących podobnie, przeżywających rzeczywistość w podobny sposób.
Nasze doświadczenie przyjaźni może być bardzo różne.
Czasami największy przyjaciel opuszcza nas, i czujemy się jakby świat nam się walił.
Ten, którego uważaliśmy za największego przyjaciela, zostawia nas.
Wówczas wydaje się, że świat się wali, a nasze cierpienie jest ogromne.
Mamy jednak szczególnego, wyjątkowego Przyjaciela, Jezusa.
To przyjaciel, który nigdy, ale to przenigdy nas nie zostawi.
Na Niego możemy liczyć w każdej sytuacji.
Możemy być pewni, że On zawsze pragnie naszego dobra.
Jemu zawsze możemy powiedzieć o wszystkich naszych problemach, troskach i radościach.
W oparciu o Jego przyjaźń winniśmy budować również nasze ludzkie przyjaźnie.
Przyjaźnie, które budowane są w oparciu o całkowitą wolność, nie są oparte na jakiejś zależności od drugiej osoby.
Prawdziwy przyjaciel pozwala odejść, nawet jeżeli wiążę się to z cierpieniem.
Jezus nigdy nas nie opuści, ale jednocześnie pozwala odejść, nie trzyma nas kurczowo przy sobie.
Szanuje każdą naszą decyzję.
Nawet, jeżeli będzie ona oznaczała odwrócenie się od Niego.
Mimo to cały czas Jezus jako najlepszy Przyjaciel będzie posyłał delikatnie oznaki swoje obecności.
Będzie z czułością i delikatnością przypominał o tym, że jest i w każdej chwili czeka na powrót.