Słowo na Niedzielę

Uroczystość Najświętszej Trójcy
Prawda o Bogu Jedynym w Trójcy Świętej jest podstawową prawdą naszej wiary.
W dzisiejszą niedzielę oddajemy cześć Bogu jedynemu w Trzech Osobach.
Obchodzimy uroczystość Najświętszej Trójcy.
To podstawowa tajemnica naszej wiary.
Prawda o Bogu, który choć jest jeden, jest w trzech osobach.
Prawda brzmi tak prosto, jest jednocześnie bardzo trudna do wyjaśnienia.
W Księdze Powtórzonego Prawa słyszymy: Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój.
Te słowa są wskazówką do tego, abyśmy w pierwszej kolejności przyjęli prawdę przekazaną nam o Bogu.
Poznanie, o którym jest mowa, wcale nie oznacza poznania intelektualnego.
W Biblii ośrodkiem poznania nie tyle jest umysł, co serce.
To ono prowadzi do głębszego poznania Boga i drugiego człowieka.
Imię Trójcy Świętej wypowiadamy w wielu momentach podczas liturgii, która jest wyrazem naszej wiary.
Zgodnie z poleceniem Jezusa z dzisiejszej Ewangelii, Kościół udziela chrztu świętego przywołując Trójcę Świętą: Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Odtąd życie Trójcy Świętej staje się udziałem również nowo ochrzczonego.
Każdą Eucharystię rozpoczynamy i kończymy znakiem krzyża, przywołując Trójcę Świętą.
W tym przypadku uświadamiamy sobie, że wchodzimy w szczególną przestrzeń życia i obecności Boga.
Kończąc znakiem krzyża uświadamiamy sobie, żeby to Boże życie nieść również innym, których spotykamy każdego dnia.
Jednym z przykładów, który może zobrazować Trójcę Świętą jest obraz wspólnoty trzech osób.
W Bogu te osoby są niezwykłe, doskonałe.
Pomyślmy o wspólnocie trzech osób.
Liczba 3 nie jest tutaj przypadkowa.
Jest to najmniejsza wspólnota, która może istnieć.
Wspólnota dwuosobowa, jak choćby małżeństwo, w swej istocie dąży do kolejnego stopnia doskonałości, by przekazać życie i nie pozostać w relacji wyłącznie między małżonkami.
Jednak u Boga wspólnota Trzech Osób Boskich Ojca i Syna i Ducha jest doskonała.
Niech przykład wspólnoty Trójcy Świętej będzie wzorem dla wspólnot, które tworzymy.