Wizytacja Kanoniczna w Parafii 09.06 – 10.06.2018 r.

Czym jest wizytacja kanoniczna?

Po pierwsze wizytacja biskupa w parafii jest czynnością apostolską, pasterską. Biskup jako następca apostołów, i jak niegdyś oni sami, odwiedza parafię, by spotkać się z wiernymi i wspólnie przeżywać radość chrześcijańskiej wiary. Przyjeżdża, by słuchać o radościach, wejść w nasze troski, by prosić Boga o błogosławieństwo dla naszego życia. Ksiądz biskup na wizytację przybywa zawsze jako gospodarz diecezji, by zapoznać się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to nie tyle czas sprawdzania i kontroli, ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadniczą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, nr 46).

PLAN WIZYTACJI
09/06/2018 r. sobota
godz. 16,00 Dom Samotnej Matki
godz. 17,00 kawa z osobami pracującymi na rzecz parafii
godz. 18,00 kanoniczne powitanie; Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania
godz. 20,00 kolacja
godz. 20,30 spotkanie i rozmowy z poszczególnymi kapłanami
10/06/2018 r. niedziela
godz. 07,00 Msza św. bez udziału Ks. Biskupa
godz. 07,30 śniadanie
godz. 08,30, suma – odprawia Ksiądz Biskup
godz. 10,00 Msza św.
godz. 11,30 Msza św. dla dzieci
godz. 13,00 Msza św.
godz. 14,00 obiad
godz. 15,30 odwiedziny u chorego
godz. 16,30 spotkanie w k-le z grupami
godz. 17,30 nabożeństwo czerwcowe
godz. 18,00 Msza św. z podziękowaniami
godz. 19,00 kolacja z kapłanami z dekanatu – podsumowanie wizytacji w dekanacie