Parafialny Zespół Caritas

      Parafialny Zespół Caritas działający przy parafii Miłosierdzia Bożego w Żary, w okresie od jesieni 2018 roku do lata 2019 roku uczestniczył w realizacji programu operacyjnego Pomoc żywnościowa 2014 – 2020 – podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą objęto 390 osób w tym 173 kobiety, 214 mężczyzn. W tej liczbie znalazło się 6 osób bezdomnych, 126 niepełnosprawnych oraz 1 osoba w kategorii migranci. Z podanych 390 osób 130 to osoby samotne, natomiast pozostałe 260 to osoby żyjące w rodzinach. Pomocą objęto 112 dzieci do 15 roku życia w rodzinach, jak również 37 osób w wieku powyżej 65 lat.

W ciągu ośmiu miesięcy wydaliśmy łącznie 4290 paczek żywnościowych, w tym czasie przywieziono nam łącznie 19207,5 kg produktów, które stopniowo wydaliśmy naszym podopiecznym. Na jedną osobę przypadło łącznie 49,25 kg rozmaitych produktów. Poza tym dwukrotnie w listopadzie 2018 r. oraz w marcu 2019 r. chętne osoby spośród naszych podopiecznych uczestniczyły w warsztatach kulinarnych prowadzonych w salce parafialnej przez przedstawicieli Caritas Diecezjalnego – Zielona Góra.