Żary w „czerwonej strefie” – dyspensa

W związku z narastającą w naszym powiecie liczbą zakażeń koronawirusem, od soboty 17 października Żary znajdą się w tzw. „strefie czerwonej”. Ograniczenia dotyczą także funkcjonowania parafii i w kościołach może przebywać jedna osoba na 7 m kw. powierzchni.

Wobec tego Biskup Diecezjalny podjął decyzję o udzieleniu dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii.

Pełna treść dekretu o dyspensie poniżej.

W związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem i nowymi obostrzeniami sanitarnymi, dotyczącymi liczby wiernych podczas zgromadzeń religijnych, na podstawie kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego udzielam ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonejw okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Eucharystii we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam także do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Dziękując Duszpasterzom, Osobom Konsekrowanym i Wiernym Świeckim za codzienny wysiłek budowania wspólnoty Kościoła w trudnych czasach epidemii, życzę obfitości Bożego błogosławieństwa oraz zdrowia duszy i ciała na każdy dzień.

Ogarniam wszystkich moją modlitwą i z serca błogosławię.

+ Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski